Poltrona Mod. Beba

Poltrona mod. Giorgia

Poltrona Mod. Giulia

Poltrona Mod. Milena

Poltrona Mod. Nadia

Poltrona mod. Norma

Poltrona mod. Rosa

Poltrona mod. Silvia